investering

Fem indeksfond jeg anbefaler

Eivind Berg 8 min å lese
Fem indeksfond jeg anbefaler
Innholdsfortegnelse

Et av de vanligste spørsmålene jeg får er hvilke indeksfond jeg anbefaler. Dette er alle indeksfond du kan velge mellom, hvilke indeksfond som er mine favoritter og hvilke indeksfond du bør unngå.

Er det store forskjeller på indeksfond?

Følgende liste har alle indeksfond som er tilgjengelig hos Nordnet og Sbanken samt et par jeg fant hos Morningstar. De er delt inn etter geografisk fokus (i praksis referanseindeks) og sortert etter kostnad.

Kostnader per 07.07.2019:

Indeksfond Kategori Kostnader Tilt
KLP AksjeAsia Indeks III Asia 0,20 %
Handelsbanken Europa Ind Crit A1 NOK Europa 0,20 %
KLP AksjeEuropa Indeks III Europa 0,20 %
DNB Europa Indeks Europa 0,21 %
KLP AksjeEuropa Indeks IV Europa 0,23 %
Öhman Etisk Index Europa Europa 0,68 % ESG
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II Fremvoksende 0,30 %
DNB Global Emerging Markets Indeks A Fremvoksende 0,33 %
Storebrand Indeks - Nye Markeder A Fremvoksende 0,40 %
KLP AksjeGlobal Indeks V Global 0,20 %
DNB Global Indeks Global 0,21 %
KLP AksjeVerden Indeks Global 0,30 %
Storebrand Indeks - Alle Markeder A Global 0,30 %
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Global 0,32 % ESG
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II Global 0,35 % Små selskaper
Handelsbanken Global Index Crit (A1 NOK) Global 0,40 %
Storebrand Global ESG A Global 0,40 % ESG
Storebrand Global ESG Plus Global 0,40 % ESG
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria A1 NOK Global 0,60 % Små selskaper
Nordnet Superfonden Danmark Norden 0,00 %
Nordnet Superfonden Sverige Norden 0,00 %
Nordnet Superrahasto Suomi Norden 0,00 %
KLP AksjeNorden Indeks Norden 0,20 %
DNB Norden Indeks A Norden 0,22 %
Öhman Etisk Index Sverige A Norden 0,49 % ESG
Nordnet Superfondet Norge Norge 0,00 %
Alfred Berg Indeks Classic Norge 0,19 %
KLP AksjeNorge Indeks II Norge 0,20 %
Storebrand Indeks - Norge A Norge 0,20 %
DNB Norge Indeks Norge 0,21 %
PLUSS Indeks (Fondsforvaltning) Norge 0,70 %
Öhman Etisk Index Pacific Stillehavet eks. Japan 0,69 % ESG
Handelsbanken USA Ind Crit A1 NOK USA 0,20 %
KLP AksjeUSA Indeks III USA 0,20 %
DNB USA Indeks USA 0,22 %
Öhman Etisk Index USA A USA 0,66 % ESG

KILDER: Morningstar, Nordnet, Sbanken

Mer om indeksfond

Dette er et av mange innlegg jeg har skrevet om indeksfond. For å gå mer i dybden om hva et indeksfond anbefaler jeg følgende innlegg:

Fem indeksfond jeg anbefaler

Dette er de fem indeksfondene som er mine favoritter akkurat nå.

KLP AksjeGlobal Indeks V

Det billigste globale indeksfondet som er tilgjengelig og en naturlig kandidat for enhver portefølje som inkluderer indeksfond.

Det er bred konsensus om at et globalt indeksfond er veien å gå. Forbrukerrådet ga ut en rapport i fjor om indeksfond sammenlignet med aktive aksjefond. Konklusjonen var at globale aktivt forvaltede fond underpresterer sammenlignet med globale indeksfond. Anbefalingene er klare fra flere hold:

Mange har nok en oppfatning av at den hjemlige børsen er tryggere enn fremmede utenlandske børser. Det korrekte svaret er at brede globale aksjefond er den minst risikable investeringen. Her blir pengene spredt på flere land og flere bransjer.— KNUT DYRE HAUG, STOREBRAND (2011)
Gå bredt og velg et globalt indeksfond. Ideen er jo å sikre seg lave kostnader, samtidig som du fjerner topper og bunner. Med en verdensindeks får du begge deler.— THORE JOHNSEN, PROFESSOR I FINANS, NHH (2016)
Aksjeeksponering globalt gir høyere risikojustert avkastning sammenlignet med Norge— THORE JOHNSEN, PROFESSOR I FINANS, NHH (2011)
Hvis du kun skal eie ett fond bør det være et bredt globalt aksjefond.— BERNT S. ZAKARIASSEN, DIREKTØR I VERDIPAPIRFONDENES FORENING (2011)
Velg globalt aksjefond— THOMAS FURUSETH, ANALYTIKER OG REDAKTØR MORNINGSTAR.NO (2017)
Velg et globalt indeksfond— TROND DØSKELAND, FØRSTEAMANUENSIS FINANS, NHH (2017)
Velg globalt aksjefond— KENT ØKSNES, REDAKTØR I PENGENYTT.NO (2017)
Velg globalt aksjefond— DINE PENGER (2016)
Spar i en bred global portefølje— CHRISTINA PICARD, FORBRUKERØKONOM I STOREBRAND (2016)
Velg globalt aksjefond— HALLGEIR KVADSHEIM (2016)

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II

For å følge den globale strategien bør du også ha eksponering mot fremvoksende markeder. KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II er det billigste indeksfondet for å få eksponering mot land som India, Kina, Sør-Korea, Brasil, Russland, Taiwan med flere.

Alternativer til KLP AksjeGlobal Indeks V og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II er KLP AksjeVerden og Storebrand Indeks Alle Markeder. De koster 0,30 prosent, er globale indeksfond og inkluderer fremvoksende markeder. Da får du med en rebalansering mellom fremvoksende markeder og utviklede markeder.

Nordnet Superfondet Norge

Dette fondet er gratis, men kun tilgjengelig for Nordnet-kunder. Kritikere vil si at det kun investerer i de 26 største selskapene på Oslo Børs og at over 50 prosent av fondet er fordelt i Equinor, DNB, Telenor og Mowi.

Jeg har ikke noe problemer med det når Norge bør utgjøre en liten del av porteføljen.

Kritikerne vil også si at aktiv forvaltning lønner seg i gjennomsnitt for norske fond. Det stemmer det, men spørsmålet er om du klarer å finne det riktige fondet på riktig tidspunkt.

Ønsker du indeksfond mot Norge er Superfondet et godt alternativ.

Edit: 25.09.2020: Dette fondet er ikke lenger gratis. Skal du ha et norsk indeksfond kan du velge blant de som koster 0,19 - 0,20 prosent.

Storebrand Global ESG Plus

Dette fondet har jeg skrevet om tidligere i innlegget om Fire bærekraftige fond du kan investere i. I tillegg til at fondet er bærekraftig er det en favoritt akkurat nå på tross av kostnaden på 0,4 prosent fordi det gir bedre avkastning enn tradisjonelle globale indeksfond. I skrivende stund har det slått andre globale indeksfond siste måneden, siste tre måneder, i år og siste år. Det gjør det konsekvent bedre fordi penger strømmer inn i grønne selskaper.

Så lenge den trenden fortsetter vil det være en favoritt, men det kan brått endre seg.

Et alternativ til dette fondet er KLP Mer Samfunnsansvar som også er fossilfritt. Fondet ekskluderer over 50 prosent av MSCI World på grunn av fossilt eller at selskapene er dårlig på samfunnsansvar.

Edit 24.10.2019: Personlig har jeg byttet til KLP Mer Samfunnsansvar etter prisendringene KLP gjorde. Det koster 0,18 prosent i året sammenlignet med 0,40 prosent som Storebrand Global ESG Plus koster.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Jeg ønsker eksponering mot teknologi til en billigst mulig penge og jeg ønsker større eksponering enn det et globalt indeksfond gir meg.

Det får jeg ikke i vanlige norske indeksfond. Da må jeg enten kjøpe DNB Teknologi som er et aktivt forvaltet fond eller en ETF. iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) følger den amerikanske teknologiindeksen Nasdaq 100 og koster 0,33 prosent i årlig forvaltningshonorar.

Spørsmålet jeg har stilt meg er om det er verdt å betale 1,50 prosent for DNB Teknologi når fondet i praksis følger Nasdaq 100. Jeg tviler.

indeksfond

Det er noen ting å være obs på når du kjøper ETF’er.

  1. Kurtasje.
  2. Utbytte: Får du utbetalt utbytte må du betale kildeskatt. Dette fondet reinvesterer utbytte noe du kan se av (Acc) i navnet.
  3. Likviditet. Det handles over børs noe som gjør at det er en kurs for selger og en kurs for kjøper (spread). Er det lite handel i en ETF kan disse ha store forskjeller noe som gjør at du sannsynligvis kjøper til en dårlig kurs.
  4. ETF'er handles ikke i norske kroner og det kan være at du må betale valutavekslingsgebyr.

Fordi du betaler kurtasje anbefaler jeg å kun kjøpe ETF i engangssummer og ikke gjennom månedlig spareavtale. For å lese mer i dybden om teknologi-ETF’er anbefaler jeg denne artikkelen av Karl Oscar Strøm.

For å kjøpe ETF’er må du også være kunde i en bank som tilbyr handel i børsnoterte fond. Det kan du gjøre hos Nordnet: Bli Nordnet-kunde her (annonselenke). Hos Nordnet kan du også kjøpe ETF uten å betale kurtasje gjennom spareavtale, men da har du ingen kontroll på om du kjøper til fornuftig kurs.

Litt om anbefalingene

Gjennom de tre første får du etter min mening alt du trenger:

  1. Global eksponering.
  2. Eksponering mot fremvoksende markeder.
  3. Eksponering mot Norge.

For de fleste holder det for å lage en langsiktig og fornuftig portefølje.

Listen er i aller høyeste grad subjektiv. Det er ikke til å unngå at når det er så små forskjeller i kostnader blir en slik liste avhengig av personlige meninger om selskapene bak indeksfondet.

Det kan være kundevennlighet, tekniske løsninger, opplevelser fra kundeforhold, inntrykk fra media, hva banken ellers anbefaler av fond eller rett og slett personlige preferanser for investering (som bærekraft) som gjør at jeg foretrekker en fondsleverandør foran en annen.

Når det er sagt ser jeg ingen grunn til å bytte fra for eksempel et globalt indeksfond hos KLP hvis du eier et globalt indeksfond hos DNB.

Hvor mye bør du investere mot Norge?

Jeg har sett porteføljer med bare globale indeksfond. Jeg har sett porteføljer med 100 prosent i norske indeksfond.

Setter du alt i Norge, som utgjør 0,3 prosent av MSCI World, tar du på deg en større risiko enn nødvendig.

Det kan likevel være naturlig å ha mer enn 0,3 prosent mot Norge i porteføljen siden du kjenner Norge, du får lønn i norske kroner og det føles trygt.

Det er ikke et entydig svar på hva som er riktig vekting, men jeg registrerer at de fleste sparerobotene ikke anbefaler mer enn 15-20 prosent vekting mot Norge.

Personlig har jeg ingen eksponering mot Norge nå, men det er noe jeg revurderer.

Jeg vil si at det er altfor mye med 25 % av fondskapitalen i norske aksjer. Dersom man ikke har særkrav eller særlige forhold som krever det, så bør man anse det norske markedet som en liten kuriositet.— THOMAS FURUSETH, ANALYTIKER OG REDAKTØR MORNINGSTAR.NO (2017)

Hvilke indeksfond bør du unngå?

Det er noen indeksfond jeg mener du bør unngå. Det er i all hovedsak på grunn av pris og det er lett å styre unna de dyreste fondene i hver kategori.

Indeksfondene du må være obs på er superfondene til Nordnet. Det norske er gratis, men de nordiske er ikke så gratis som du tror.

Fondene for Danmark, Sverige og Finland handles i lokal valuta og Nordnet veksler automatisk for deg med et valutavekslingsgebyr på 0,25 prosent.

I tillegg må du betale kildeskatt av utbytte for det danske superfondet. I et innlegg på Nordnetbloggen skriver de at gitt to prosent utbytte i snitt fra selskapene i indeksen betyr det i praksis en ekstrakostnad på 0,54 prosent per år.

Med andre ord bør du unngå å kjøpe det danske superfondet.

Ønsker du eksponering mot Finland, Sverige og Danmark bør du ta en titt på KLP AksjeNorden. Da får du også riktig vekting på sparingen i forhold til størrelsen på økonomien til de respektive landene.

Konklusjon

For folk flest som ikke har interesse, kunnskap eller tid til å følge med på aksjemarkedet holder det å ha mesteparten eller alt i et globalt indeksfond.

Du kan ikke trå galt ved å investere i et globalt indeksfond. Du betaler nesten ingenting. Du gambler ikke med at en aktiv forvalter slår markedet. Du investerer i de største selskapene i verden. Du blir ikke rik over natten, men du kommer til å gjøre det bra hvis du sparer jevnlig over tid.

Observante lesere (ihvertfall de som har tilgang til min portefølje gjennom Investering for Nybegynnere) ser at jeg ikke har investert i flere av de fem fondene jeg anbefaler.

Det kommer det en endring på snart. Jeg skal gjøre noen taktiske endringer i porteføljen, men det blir neste innlegg.

Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Flere innlegg Eivind Berg

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.