sparing

Den beste barneforsikringen og seks grunner til å ikke ha barneforsikring

Eivind Berg 6 min å lese
Den beste barneforsikringen og seks grunner til å ikke ha barneforsikring
Innholdsfortegnelse

Over halvparten av norske barn er forsikret, men variasjonen er stor i hva de forskjellige forsikringsselskapene dekker. Vilkårene er vanskelig å sette seg inn i, og temaet i seg selv er vanskelig.

Det er to spørsmål du må stille deg hvis du vil ha barneforsikring.

  1. Hva er den beste barneforsikringen?
  2. Er det noe vits med barneforsikring?

Hva er den beste barneforsikringen?

Hvis du er fast bestemt på at barneforsikring er noe for deg, men ikke vet hvilken du skal velge så er det to gode tester jeg anbefaler.

Norsk famileøkonomi (oppdatert 2019) og Klikk har gjort grunnarbeidet for deg. Førstnevnte har sammenlignet barneforsikringene fra 11 aktører, mens Klikk har sammenlignet åtte aktører.

Danica ble testvinner hos Norsk familieøkonomi, mens DnB ble testvinner hos Klikk.

Sammenligningen til Norsk familieøkonomi er et godt stykke arbeid som du kan se her (oppdatert 2019).

Selv de beste barneforsikringene har store mangler

Siden det er såpass store variasjoner mellom hva de ulike selskapene dekker må du lese vilkårene. Du må også vurdere hva som er det viktigst for deg i forhold til barneforsikring. Når du leser vilkårene bør du spesielt sette deg inn i følgende seks punkter.

  1. Utvalgte sykdommer: Dekning av en gitt diagnose som kreft, eller skade som alvorlig brannskade. Her er det stor variasjon i hvor mange sykdommer som dekkes (fra seks til 13) og hvor høy utbetalingen er. Utbetalingen gis uansett konsekvens eller langvarighet på diagnosen og kan gå til å dekke blant annet ditt inntektstap. Forsikringssummen for utvalgte sykdommer varierer mellom 200.000 kroner og 383.000 kroner.
  2. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet ved ulykke: Utbetaling som graderes etter invaliditet. 100 prosent invaliditet gir en utbetaling på mellom to og 2,5 millioner kroner for de fleste barneforsikringer.
  3. Erstatning ved varig medisinsk invaliditet ved sykdom: Utbetaling som graderes etter invaliditet. De fleste har også her en utbetaling på mellom to og 2,5 millioner kroner, men noen selskaper (Gjensidige, Sparebank1 og Storebrand) har ingen erstatning for varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom.
  4. Uførepensjon: Årlig inntekt til barnet fra 18 år frem til fylte 67 år dersom barnet blir minst 50 prosent ufør. Utbetalingene varierer fra 0 hos Codan, Troll og Vardia til 93.364 kroner, ikke gradert (etter prosent ufør), hos Frende, og 140.451 gradert hos Gjensidige (dog Gjensidiges beløp justeres ned til 0,5 G etter ti år). 50 prosent uførhet gir da 93.364 hos Frende og 70.225 hos Gjensidige.
  5. Uførekapital: Engangssum som utbetales ved minst 50 prosent uførhet. Alt fra 0 i Frende og Gjensidige, til en million kroner hos If.
  6. Indeksregulering av uførepensjon: Tryg (med 50.000 kroner i årlig uførepensjon) er det eneste selskapet som indeksjusterer uførepensjonen, men i sum, over alle årene fra 18 til 67 år, får du likevel mer utbetalt hos for eksempel Storebrand (93.364 kroner i året). Uførepensjon skal være påfyll til minstepensjonen, men manglende indeksjustering gir dårligere kjøpekraft år for år.

Dette gir ikke en full oversikt over barneforsikringene, men det viser at det er enorme forskjeller på hva de ulike selskapene dekker. Frende, Gjensidige, Sparebank1 og Storebrand er alle verst i klassen på enkelte punkter, men de fikk alle likevel terningkast fem hos Norsk Famileøkonomi. 2/3 av karakteren i testen hos Norsk Familieøkonomi vektlegges forøvrig etter uførepensjon, uførekapital og erstatning ved medisinsik invaliditet ved sykdom og ulykke.

Hvilken barneforsikring ville jeg valgt?

Det er enklest å finne grunner til å ekskludere selskaper enn å finne grunner til å velge en spesifikk barneforsikring.

Storebrand, Sparebank1 og Gjensidige ekskluderer seg selv ved å ikke ha erstatning for varig medisinsk invaliditet for sykdom. Frende ekskluderer seg selv på å ikke ha uførekapital.

Danica er testvinner hos Norsk familieøkonomi med terningkast seks. Det synes jeg er raust. Spesielt siden Danica har et generelt unntak for psykiske lidelser noe som gjør at jeg utelukker de også. Det gjelder også for If og Frende.

Da sitter jeg igjen med DnB og Tryg. Tryg har unntak for psykiske lidelser i uførekapital, mens de deler DnBs reservasjon mot enkelte psykiske lidelser som ADHD, ADD, Autisme, Asberger og Tourettes syndrom.

Så jeg er mest enig med Klikk som utroper DnB til den beste barneforsikringen selv om den er den dyreste.

I vår test framstår DnBs barneforsikring som den beste, med gode dekninger for alt som er viktig.— KLIKK.NO - TEST AV BARNEFORSIKRINGER.

Seks grunner til å ikke ha barneforsikring?

Motivasjonen for å ha barneforsikring er penger. Penger til at barnet skal unngå å være minstepensjonist hele livet, og penger til at du skal unngå å komme i økonomisk uføre for å ta vare på barnet ditt.

For den sikkerheten betaler du mellom 1.600 og 4.000 kroner i året avhengig av hvilket selskap du velger.

Men hvor stor sikkerhet er det? Her er noen punkter du bør vurdere i tillegg til hvilken barneforsikring som er den beste for deg.

1. Barneforsikringen din kan ha store mangler

Du må selv vurdere hva som er det viktigste for deg. Er det dekning av sykdommer? Uførepensjon? Erstatning ved varig medisinsk invaliditet?

Vurderinger som det gjør at det blir veldig vanskelig å finne den rette barneforsikringen, og du kommer til å se at du ideelt sett skulle hatt en kombinasjon av to ellere flere barneforsikringer for å få full dekning.

Blir barnet ditt rammet av sykdom må du “treffe” på riktig sykdom. Hvis ikke er barneforsikringen bortkastet.

2. Sjansen er liten for at du trenger barneforsikring

De offentlige stønadene i Norge er gode. Selv med en alvorlig brannskade på to-åringen fikk ikke familien utbetalt en krone fordi tapt arbeidsfortjeneste og oppholdsutgifter ble betalt av Folketrygden.

Redaktør i Finansportalen, Elisabeth Realfsen sier i samme artikkel at det er i praksis bare to hendelser som fører til at det lønner seg med barneforsikring:

  1. Hvis barnet blir erklært medisinsk invalid i en alvorlig grad som for eksempel 50 prosent.
  2. Hvis barnet erklæres arbeidsufør når det er 18 år og skaden skjedde før barnet ble myndig.

I 2014 gjaldt dette 200 av 590.000 forsikrede barn. Eller ett av 2.950 barn.

3. Barneforsikringene har unntak for psykiske lidelser

Som nevnt har flere selskaper (If, Danica og Frende) generelt unntak for psykiske lidelser, mens DnB og Tryg garderer seg mot diagnoser som ADHD, ADD, autisme, Asberger og Tourettes. I tillegg dekker ikke Gjensidige, Sparebank1 og Storebrand invaliditet ved sykdom i det hele tatt.

Dette er viktig fordi psykiske lidelser er hovedgrunnen til uførhet blant unge.

Hele 60 prosent av all uførhet blant unge mellom 18 og 39 år skyldes psykiske lidelser. Og dekkes psykiske lidelser av barneforsikringen er hinderet å få lege til å vurdere at lidelsen gjør barnet minst 50 prosent varig medisinsk invalid.

Det er ikke enkelt, men det har skjedd (via domstolen) at selv ME-syke barn er blitt erklært mer enn 50 prosent varig medisinsk invalid.

I tillegg til de 60 prosentene er det mange som er handicappet fra fødsel av som lever lengre enn tidligere på grunn av bedre medisiner.

4. Sjansen for å få utbetalt hele summen er liten

Du tenker kanskje at 2,5 millioner kroner i erstatning kommer godt med, men ifølge forskrift om menerstatning ved yrkesskade er det svært få skader som gir 100 prosent medisinsk invaliditet og dermed full erstatning fra barneforsikringen.

Total blindhet gir 100 prosent, men amputasjon av ett håndledd gir 45 prosent (noe som ikke er grunnlag for uførepensjon eller uførekapital). Amputasjon av begge håndledd gir 75 prosent.

At et barn i Norge erklæres for mer enn 50 prosent varig medisinsk invaliditet er sjelden. Og uten 50 prosent varig medisinsk invaliditet får du heller ikke uførekapital, uførepensjon eller erstatningen.

5. Du har ikke forsikret deg selv

Har du egen uføreforsikring og/eller livsforsikring, og er den god nok? Hvis du må velge mellom å forsikre deg selv eller barna mener jeg at du må forsikre deg selv.

Inntektstapet til en forelder er umulig å erstatte, og kan medføre betraktelig større økonomisk krise for familien enn hvis et barn blir skadet eller sykt.

6. Du har en solid økonomi allerede

Jeg ser barneforsikring opp mot alternative investeringer. Med en solid økonomi og månedlig sparing kommer du langt i forhold til å dekke sikkerhetsnettet en barneforsikring gir.

To barn med barneforsikring koster fort 6.000 kroner i året. Klarer du i tillegg å sette av barnetrygden har du 30.000 kroner i året som kan investeres.

Sparer du dette over 18 år med sju prosent avkastning vil du ha over en million kroner investert.

Med andre ord, ikke ha barneforsikring?

Det er absolutt ikke det jeg sier, men barneforsikring er i større grad en vurderingssak sammenlignet med andre forsikringer.

At huset brenner ned er binært. At bilen blir skadet er binært. Det er enten eller. At barneforsikringen gir verdi den dagen du behøver det er ikke gitt. Det er så mange faktorer som spiller inn. Alt fra at barnet har fått “riktig” sykdom, til legers vurdering, til at du har valgt rett forsikringsselskap.

Mange tar likevel barneforsikring som en selvfølge. Bare gå inn på hvilket som helst tilfeldig forum der slikt diskuteres (for eksempel Babyverden) så vil du se at mange nok er uenig med meg i at det i det hele tatt er noe å vurdere.

Barneforsikring er en slags catch 22. De som har råd til barneforsikring har ikke nødvendigvis behov for den, mens de som har behov for den kanskje ikke har råd.

Men det finnes nok av historier der barneforsikringen var gull verdt. 992 millioner kroner ble utbetalt i 2017 i erstatning. Det er likevel godt under summen forsikringsselskapene tar betalt for forsikringene.

Vi har ikke barneforsikring nå, men det er fremdeles noe som vurderes. I så fall blir det nok DnB selv om jeg skulle jeg ønske at vilkårene både var bedre og mer transparente.

Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Flere innlegg Eivind Berg

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.