investering

Spre investering over tid eller investere alt på en gang?

Eivind Berg 5 min å lese
Spre investering over tid eller investere alt på en gang?

Du har en solid sum med penger. Det kan hende pengene har forvitret på bankkonto, eller at du har mottatt arv eller bonus.

Pengene skal investeres.

Bør du investere alt på en gang, eller bør du spre investeringen utover en tidsperiode? Hvor lang bør tidsperioden være?

Tidligere har jeg vist, med tidenes mest uheldige investor, at hvis du investerer alt samtidig, og har tidenes dårligste timing, så blir det ikke så verst likevel.

Du slår ihvertfall banken.

Men det er ikke gitt at det er optimalt å investere engangssummer.

Hva viser historien?

Jeg har sett på historisk data fra hovedindeksen på Oslo Børs. Den har hatt sine nedturer: Tre på mellom 49 og 64 prosent fra toppen. I tillegg har det vært flere nedturer på mellom 15 og 20 prosent.

I snitt har en nedtur på minst 15 prosent forekommet hvert tredje år.

Det gjør at mange vegrer seg mot å investere alt på en gang. Nå er børsen på et høyt nivå. Krakket har ikke kommet, men basert på den siste uken kan det være nærmere enn på lenge. Det ville jo vært typisk at det kommer samme dag som du investerer alle pengene dine.

Premisser for sammenligning

Jeg har gjort tre sammenligninger som hver kommer med tre grafer. Hva er forskjellen i avkastning mellom å investere alt på en gang, og å spre investeringen utover seks måneder, 12 måneder og 24 måneder?

For å avgrense materialet har jeg satt noen premisser.

  • Alle kjøp skjer på første dag i måneden.
  • Alle salg skjer på siste dag i måneden.
  • Kurser er hentet fra Oslo Børs.
  • Avkastningen vises med rullerende perioder. Antall perioder er likt antall måneder for perioden 1996 til 2018.

Noen ting har jeg ikke tatt høyde for:

  • Alternativ avkastning i perioden pengene er utenfor børsene.
  • Transaksjonskostnader.
  • Jeg har kun sett på avkastning innenfor en gitt periode. Med rentes rente over mange år vil differansen til slutt kunne bli mye større enn det grafene viser.
  • Perioder som ikke er fullstendige er utelatt.

Investering over seks måneder

Dette er en graf som viser avkastning for alle perioder over seks måneder. En periode er:

  • For engangsinvesteringer: Kjøp første dag i én måned.
  • For spredt investering: Kjøp første dag hver måned i seks måneder.

Avkastning kalkuleres basert på siste dag i måneden seks måneder fra første kjøp.

Grafen viser at engangsinvesteringer er best når børsen går bra, og spredt investering gir best avkastning i dårlige perioder.

Gjennomsnittsavkastning er dobbelt så høy for engangsinvesteringer som for spredt investering.

Følgende graf viser rullerende avkastning fra første måned i hovedindeksen til i dag. Den viser i praksis det samme som den første grafen, bare måned for måned.

Følgende graf viser gjennomsnittlig avkastning, og antall perioder, der engangsinvestering var best sammenlignet med periodene der spredt investering var best.

Engangsinvestering var den beste strategien i 185 av 259 perioder (71 prosent). Det gir også høyest avkastning i snitt når det er den beste strategien, men også nesten tre ganger så stort tap i perioder der spredt investering var å foretrekke.

Investering over ett år

De tre følgende grafene er de samme som over bare at perioden er ett år.

Investering over to år

De følgende grafene er de samme som over bare at perioden er spredt utover to år.

Her begynner det å bli tydelig at engangsinvesteringer lønner seg fremfor å spre investeringene utover lang tid. Den beste avkastningen over to år for engangsinvestering var over 150 prosent der spredt investering bare ga i underkant av 40 prosent. Gjennomsnittlig avkastning er også nesten tre ganger så høy for engangsinvesteringer.

Hva med andre børser?

Oslo Børs er ett datapunkt, men andre børser gir tilsvarende resultat. Det er logisk siden det er flere topper enn bunner i aksjemarkedet.

S&P500 fra 1926 til 2010 viser det samme. I 552 av 781 rullerende 20-års perioder (70 prosent) var det mest lønnsomt å investere alt på en gang.

Meravkastningen var på $940.301 med en investering på $1.000.000.

I de 229 periodene som spredt investering gjorde det bedre var meravkastningen på $769.311.

Med andre ord, invester alt på en gang?

Dataene taler sitt klare språk. Det rasjonelle er å sette inn alt på en gang.

Det gir jevnt over bedre avkastning, og du skal ha uflaks for å tape sammenlignet med å spre investeringen.

Likevel er det ikke alle som mener det er det beste. Burton Malikel, forfatteren bak Random Walk Down Wall Street, anbefaler å spre investeringene:

Now what I do recommend, instead of trying to time the market, is so-called dollar-cost averaging. Nobody can time the market. I’ve never known anybody who can time the market. What you get with dollar cost averaging, yeah, you’re going to put your money in it periodically and sometimes you’re going to get it wrong and you’ll buy near a top, but it also guarantees that sometimes you’ll put your money in near the bottom.

Til tross for at det ikke er noen rasjonell grunn til å spre investeringene kan det være mer komfortabelt. Du sikrer deg mot at du ikke investerer bare på topp. Bare det er verdt mye for mange.

Mange velger å spre investeringene fordi frykten for å tape, å treffe toppen, er mye større enn gleden av å vinne.

Gitt at du ønsker å spre investeringene utover en tidsperiode. Hva gir best avkastning av de tre periodene over?

Seks måneder virker fornuftig. To år er ihvertfall for lenge.

Det hele koker ned til hva du er komfortabel med. Ingen kommer til heve et øyenbryn av at du sprer investeringen over tid.

Selv har jeg, de gangene jeg har hatt muligheten, satt inn alt på en gang. Økonomisk fornuftig var det nok, men det var ikke komfortabelt i begynnelsen.

Samtidig vet vi ikke hva fremtiden bringer. "Tidligere resultater er ikke garanti for fremtidig avkastning” gjelder også her. Med siste ukers børsfall kan det godt være at vi er inne i en periode der det lønner seg å spre investeringen.

Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Flere innlegg Eivind Berg

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.