investering

Hvorfor tok det 37 dager å flytte min aksjesparekonto?

Eivind Berg 5 min å lese
Hvorfor tok det 37 dager å flytte min aksjesparekonto?

Ifølge loven skal en aksjesparekonto flyttes på ti virkedager.

Ett år etter lansering av aksjesparekonto tok det 37 virkedager å flytte min aksjesparekonto. I kalendertid er det nesten to måneder.

Først ble jeg utålmodig. Så oppgitt. Deretter nysgjerrig. Hva er det som egentlig skjer når du flytter en aksjesparekonto?

Bransjenormer fra VFF

For å forstå flytteprosessen må vi se på Verdipapirfondenes forening (VFF). Det er en serviceorganisasjon for selskap som blant annet har konsesjon til å drive fondsforvaltning.

De fleste du kjøper og selger fond av er medlemmer.

VFF setter en del bransjenormer som deles inn i standarder, anbefalinger og veiledninger.

Bransjestandarder er forpliktende, og eksempler er markedsføring av verdipapirfond og rutiner ved tegning og innløsning av fondsandeler.

Bransjeanbefalinger er ikke forpliktende, men medlemmene oppfordres sterkt til å følge dem. Et eksempel er beregning og rapportering av aktiv andel i aksjefond.

Veiledninger er til hjelp, og bransjen står fritt til å bruke hele eller deler av veiledningene. Flytting av aksjesparekonto er et eksempel på en veiledning. Den er relevant fordi det er tydelig at denne brukes av flere, og den gir et godt innblikk i en prosess som er designet for forsinkelser.

Hvorfor er flytting av aksjesparekonto relevant?

Fristen for å flytte dine eksisterende aksjer og aksjefond fra vanlig fondskonto til aksjesparekonto går ut før nyttår. Er du en av de to tredjedelene av nordmenn som ennå ikke har flyttet fondene dine har du fryktelig dårlig tid.

Faktisk har du bare under en uke fra dette innlegget publiseres. For bransjen har satt 1. desember som flyttefrist fordi det tar minst ti virkedager å flytte en aksjesparekonto.

Det er godt mulig 1. desember er en optimistisk dato.

For meg tok flyttingen 37 virkedager. Dagens Næringsliv omtalte en flytting der det tok hele åtte måneder å flytte en aksjesparekonto mellom Sparebank1 og DNB.

Åtte måneder er nok ytterpunktet, men hvorfor tar det tid?

En skjev start kan ha noe av skylden. Aksjesparekonto ble lansert 1. september 2017, men skattereglene ble først behandlet i juni 2017. Bransjen fikk med andre ord svært dårlig tid på å implementere effektive prosesser, og de prosessene er standard i dag.

En tidslinje fra min flytting av aksjesparekonto

Jeg ønsker ikke å nevne tilbydere ved navn da det poenget ikke er å henge ut noen. Poenget er å belyse en ineffektiv prosess.

Aksjesparekontoen jeg skulle flytte bestod av åtte populære fond fra tre forskjellige fondsleverandører som alle er medlemmer av VFF.

 • To fond fra fondsleverandør A.
 • To fond fra fondsleverandør B.
 • Fire fond fra fondsleverandør C.

Tilbyderne jeg skulle flytte aksjesparekonto fra og til var ikke blant A, B eller C.

Underveis fikk jeg oppdateringer fra tilbyderen jeg flyttet aksjesparekontoen til. Det gjør at jeg kan lage følgende tidslinje:

Ingen av fondene ble flyttet innen ti virkedager.

Slik var prosessen for å flytte min aksjesparekonto

Jeg tok kontakt med tilbyder C og tilbyderene jeg flyttet fra og til  for å forstå hvor i prosessen forsinkelser kunne oppstå.

Veiledningen fra VFF er ikke skrevet for at personer uten utdannelse innen finans skal forstå den, men basert på den, og beskrivelsen av prosessen fra de tre aktørene jeg kontaktet, ser en normal flyt for å flytte en aksjesparekonto med beholdning som meg omtrent slik ut:

En større versjon av bildet kan sees her.

Oppsummert steg-for-steg ser det sånn ut:

 1. Du legger inn en beskjed med ønske om å flytte aksjesparekonto til overtakende tilbyder (dit du skal flytte til).
 2. Overtakende tilbyder sender videre informasjon til avgivende tilbyder (der du har konto i dag).
 3. Avgivende tilbyder finner beholdningen din, og sender informasjonen videre til overtakende tilbyder.
 4. Overtakende tilbyder sender flytteinstruks til avgivende tilbyder. En flytteinstruks er i praksis utfylte faner i dette Excel-arket.
 5. Avgivende tilbyder flytter aksjefondene dine slik at de ikke lenger er synlige for deg.
 6. Avgivende tilbyder sender en flytteinstruks til alle forvaltere av aksjefond på kontoen din. Dette gjøres når aksjefondene ikke er på konto hos banken, men på bankens konto hos fondsforvalteren. For eksempel vil et KLP-fond hos Sbanken ligge på Sbankens konto hos KLP, og dermed må KLP få en flytteinstruks fra Sbanken for å kunne flytte fondet.
 7. Fondsleverandørene flytter fondene til kontoen de blir bedt om å flytte dem til.
 8. Avgivende tilbyder mottar bekreftelse på å flyttingen fra fondsleverandøren.
 9. Overtakende tilbyder mottar bekreftelse fra avgivende tilbyder.
 10. Hvis alle fond er bekreftet flyttet sender avgivende tilbyder en samlet melding om alle fond og informasjon om skatt siden overtakende tilbyder er ansvarlig for skatterapportering for hele året.
 11. Kunde får bekreftelse og fondene er synlige for kunden.

Steg 7-9 vil gjenta seg like mange ganger som antall fondsleverandører du har.

Åtte punkter som gjør at flytting av aksjesparekonto drar ut i tid

Foruten at flytteprosessen i utgangspunktet er ineffektiv fordi det er så mange involverte er det flere ting som kan sørge for ytterligere forsinkelser.

 1. Prosessen i seg selv er designet for manuelt arbeid, og det er åpenbart at det ikke er alle som har automatisert flyttingen av aksjesparekonto.
 2. Flytteprosessen drives av flere Excel-ark som sendes frem og tilbake mellom aktørene. Det finnes ikke et system som er designet for å håndtere flytting.
 3. Prosessen er så rask som det tregeste leddet. Det hjelper lite at fire leverandører har en helautomatisk løsning hvis den femte bruker lang tid på manuell prosessering.
 4. Feil blir ikke nødvendigvis fanget opp før det har gått lang tid.
 5. Feil skjer ved manuell prosessering. Det var mange som rapporterte gale verdier ved flytting i fjor.
 6. Avgivende tilbyder mister et kundeforhold og for fondsforvalterne er det ingen oppside, dermed er det kun overtakende tilbyder som tjener på prosessen og som har et insentiv til å forbedre den.
 7. Ting kan skje midt i flytteprosessen som gjør at flyttingen må begynne på nytt. For eksempel at det ikke er mulig å flytte deler av en aksjesparekonto. Hvis kunden kjøper et nytt fond som ikke er inkludert i den originale flytteordren må prosessen startes på nytt.
 8. Noen tilbydere tar seg godt betalt for jobben det tar å flytte aksjesparekonto som igjen kan forsinke prosessen.

Jeg gjør meg opp noen tanker i tillegg til punktene over:

 • Jeg kan bare spekulere i hvem som har mest skyld for tregheten i en flytting. Det er ikke gitt at det er siste ledd som forårsaker mesteparten av forsinkelsen.
 • Det er over ett år siden aksjesparekonto ble lansert. Ingen kan gjemme seg bak at “dette er nytt”.
 • Siden det tar lang tid brukes det også mye arbeidstid, for flere involverte, på å purre.
 • Hadde jeg hatt aksjesparekonto hos for eksempel DNB med DNB-fond ville flyttingen gått mye raskere fordi prosessen ville vært forenklet i flere ledd.

Uansett er 37 virkedager altfor mye. Fra tidligere nevnte DN-artikkel sa Jorge Jensen i Forbrukerrådet følgende:

Om det er slik at dette fortsetter, og forvalterne bruker for lang tid, forutsetter jeg at tilsynet vil gå inn å undersøke hvorvidt konkurransen fungerer og eventuelt finne ut hvor konkurransehindrene oppstår.   — Jorge Jensen i Forbrukerrådet

Det spørs om han ikke bør avtale en prat med Finanstilsynet.

Har du en skrekkhistorie fra de siste månedene om flytting av aksjesparekonto? Fortell gjerne i kommentarfeltet under.

Tenk på kostnadene før du flytter aksjesparekonto

Det er ikke gratis å gjennomføre flytting av aksjesparekonto hos alle tilbydere. Her er en oversikt fra Dagens Næringsliv du bør ha i tankene hvis du planlegger å flytte.

En siste oppfordring

Har du tenkt å flytte aksjesparekonto i løpet av året er du sent ute.

Rådet er derfor:

Opprett aksjesparekonto der du er i dag. Vent med å flytte til ny tilbyder før neste år.

Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Flere innlegg Eivind Berg
Grafkriminalitet
investering

Grafkriminalitet

Den britiske statsministeren Benjamin Disraeli sa en gang at det finnes tre typer løgn: Løgn, forbasket løgn og statistikk. Hadde
Eivind Berg 8 min å lese

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.