Hvordan forvalte familieformuen best mulig

Eivind Berg 5 min å lese
Hvordan forvalte familieformuen best mulig

Av 500.000 virksomheter i Norge er det mange som er familieeide bedrifter. Store verdier som skapes av familier eller enkeltpersoner bør forvaltes på best mulig måte.

Det er vanskelig nok å skape verdiene, men å forvalte verdiene krever en systematisk tilnærming. Her er fem punkter som det er lurt å gå gjennom.

Dette innlegget er sponset av Forvaltningshuset

Vanlige utfordringer med formuesforvaltning

Mange bedriftseiere som kommer til Forvaltningshuset opplever at tiden ikke strekker til for å planlegge og forvalte formuen de opparbeider seg.

Er du en av dem? Da opplever du gjerne at forvaltningen kompliseres av at det er mange interessenter. Flere generasjoner kan være involverte og alle har sitt syn på hvordan familieformuen skal forvaltes.

Virksomheten kan være kompleks. Det er ikke bare kapital som skal håndteres og forvaltes, men eiendom og daglig drift kan være i samme selskap.

Tidsklemma i en hektisk hverdag gjør at du gjerne fokuserer mer på daglig drift enn å drive langsiktig planlegging og forvaltning av familieformuen.

1. Lag en investeringsstrategi, og følg den

Tid er mangelvare, men likevel vil det lønne seg å ta seg god til planlegging for å komme opp med en investeringsstrategi som er riktig for deg.

Å velge investeringsstrategi er det viktigste du gjør.

For å kunne sette opp en god investeringsstrategi som du er komfortabel med må du ha god oversikt over hvordan situasjonen er nå. Det vil lønne seg å ta en stegvis tilnærming der du går gjennom følgende tre punkter.

 1. Hvordan er den finansielle situasjonen til bedriften?
 2. Hvilke målsetninger har du?
 3. Hvor stor grad av risiko kan du ta?

Svaret på disse tre spørsmålene er input til hva du skal gjøre når du skal velge en investeringsstrategi.

 1. Hva er investeringsuniverset? Det kan være fornuftig å diversifisere investeringene utover Norge hvis bedriften allerede er kraftig eksponert mot den norske økonomien.
 2. Hvilken balanse på aksjer og renter ønsker du å ha?
 3. Hvordan skal du bygge opp porteføljen? Skal du investere over tid eller sette inn alt på en gang?
 4. Skal du knytte til deg forvaltere, og hvordan skal du i så fall velge disse?

Like viktig er det å opprette en plan for hvordan du skal gjennomføre punktene over.

Etter at aksjefond er kjøpt og implementeringsplan er gjennomført må du sette av tid til å overvåke porteføljen i henhold til investeringsstrategien. Ved jevne mellomrom bør du også evaluere strategien og gjøre nødvendige endringer.

Legg en plan for hvor ofte du skal evaluere porteføljen, aksjefondene og eventuelle forvaltere. Kanskje du også bør redusere eller ta høyere risiko.

Og bestem deg på forhånd hvordan du skal håndtere fall i markedet.

2. Skal du velge aktivt forvaltede aksjefond eller indeksfond?

Du har lagt en strategi der du har bestemt deg for hvor mye som skal være plassert i aksjefond. Men skal du velge aktivt forvaltede aksjefond eller indeksfond?

For å sikre at formuen blir best mulig forvaltet er det viktig å ta en grundig vurdering av hvilke aksjefond du skal velge.

Det er fordeler og ulemper med begge, men målet må være at du får det du betaler for. Noen aktivt forvaltede fond er indeksnære på grunn av størrelse og risikoprofil, mens andre tar seg for godt betalt i forhold til resultatene de leverer.

Indeksfond på sin side kan gi dårligere avkastning enn aktivt forvaltede fond i underanalyserte markeder, og skulle det komme et bredt fall i markedet vil indeksfondet garantert følge med.

I noen perioder vil det være gunstig å ha passive fond, mens i andre perioder er det bedre å være i aktive fond. Derfor er det viktig å være bevisst på på hva man velger. Rådgivere som Forvaltningshuset vil kunne velge rett for sine klienter basert på lang erfaring med slike vurderinger.

3. Velg riktig forvalter

Hvis det frister med aktivt forvaltede aksjefond bør du gjøre seriøse undersøkelser for å finne de riktige fondene.

Det sies ofte at ingen aksjefond klarer å gi bedre avkastning enn markedsindeksen, og det er forskning som tyder på at det stemmer. Men undersøker du nærmere vil du finne flere fond som gjør det systematisk bedre enn indeks. For eksempel viser statistikken at aktivt forvaltede aksjefond som er rettet mot det norske aksjemarkedet over tid gjør det bedre enn indeksen.

Det kan lønne seg å velge aksjefond som ikke er for store, avviker fra referanseindeksen, ikke har for mange aksjer og har den beste forvalteren. Det er ikke enkelt, men gjør du et solid forarbeid bør det være mulig å finne noen aksjefond som har større sjanse for å gi meravkastning.

Velger du aktive fond for å forvalte formuen din bør du i tillegg til å gjøre en grundig analyse gjøre en løpende vurdering av forvalterne du velger. Du kan sammenligne det med å gjøre en grundig ansettelsesprosess av samme person flere ganger årlig.

4. Rebalanser jevnlig

Du bør følge din langsiktige plan og rebalansere for å sikre stabilitet i forvaltningen av famileformuen.

Når du rebalanserer selger du dyrt og kjøper billig. Har rentefondene dine gjort det bra sammenlignet med aksjene vil de ha en høyere prosentandel i porteføljen enn det investeringsstrategien fra punkt én tilsier. Da kan du selge rentene for å fylle på med billige aksjefond. Det er samme strategi som profesjonelle investorer, som for eksempel oljefondet, bruker.

Balansen i henhold til investeringsstrategien beholdes. Risikoen er stabil, samtidig som at avkastningen øker.

5. Ikke glem skatten!

Det siste viktige punktet for en best mulig forvaltning av familieformuen er å huske på skattemessig tilpasning.

Skattereglene gjør at du må vurdere hvordan du organiserer investeringene. Er det gjennom et aksjeselskap vil det være en dårlig idé å ha pengene i banken eller i rentefond. Da forsvinner store deler av avkastningen på grunn av dobbeltbeskatning. Det er bedre å holde slike investeringer utenfor selskapet.

Aksjefond er imidlertid bedre å holde i selskapet på grunn av fritaksmetoden.

Oppsummering

For å oppsummere kan du ta med følgende punkter med deg for å sikre best mulig forvaltning av famileformuen.

 1. Sett av god tid til å velge riktig investeringsstrategi.
 2. Lag en plan for implementeringen av investeringsstrategien som du klarer å følge.
 3. Gjør vurderinger om du ønsker indeksfond eller aktivt forvaltete fond eller en kombinasjon.
 4. Hvis du velger aktiv forvaltning bør du gjøre et solid forarbeid for å velge fond som har de beste forutsetningene for å oppnå meravkastning.
 5. Rebalanser jevnlig i henhold til strategien din.
 6. Bruk tid på å finne ut om du skal organisere investeringene dine i et aksjeselskap eller på tradisjonelle investeringskontoer som aksjesparekonto.

Forvaltningshuset_CTA-banner_728x90px

Forvaltningshuset er et uavhengig verdipapirforetak som tilbyr tjenester tilknyttet kapitalforvaltning og finansiell rådgivning til norske privatpersoner, stiftelser og bedrifter.

Forvaltningshuset har mer enn 70 ansatte fordelt kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tønsberg og Stjørdal. I over 11 år har deres formuesforvaltere bistått investorer og formuende privatpersoner med rådgivning og langsiktig kapitalforvaltning.

Sjekk også ut Forvaltningshuset på følgende steder:
Deres nye blogg: www.forvaltningsbloggen.no
Sosiale media: Facebook, Twitter, Instagram.

Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.