investering

Gearing av porteføljen

Eivind Berg 9 min å lese
Gearing av porteføljen
Dette innlegget er sponset av Nordnet. Innlegget er i sin helhet skrevet av meg, men Nordnet har godkjent teksten.

De fleste av oss tenker på Nordnet som en internettmegler for å kjøpe aksjer, aksjefond og med et bredt utvalg av ETF’er du ikke får hos din daglige bank. En megler med lav kurtasje, tilstedeværelse i media, Pengepodden og Nordnetbloggen.

Men i dette innlegget er Nordnet Markets fokuset. Nordnet beskriver selv Nordnet Markets som Nordens største kurtasjefrie (gitt handel over 1000 kroner) tilbud av børsnoterte produkter hvor du kan spekulere i opp- og nedgang i forskjellige indekser, råvarer og aksjer fra hele verden.

De børsnoterte produktene er Mini Futures, Bull & Bear og Unlimited Turbos. I dette innlegget går jeg i dybden på de to første og hvordan jeg selv bruker Mini Futures for å justere porteføljen i en tid med mye usikkerhet.

Mini Futures på Nordnet Markets

Hvis du har en bolig som er verdt fem millioner kroner og et boliglån på 2,5 millioner kroner skylder du banken halvparten av det boligen er verdt.

Stiger boligprisene med ti prosent er boligen verdt 5,5 millioner kroner og du får hele verdistigningen. Lånet er fremdeles 2,5 millioner kroner, mens din egenkapital er på tre millioner kroner.

Du har tjent en halv million kroner og halvparten av gevinsten får du fordi halvparten av boligen er belånt. Deler av verdistigningen er med andre ord lånefinansiert.

Lånefinansiering kalles gjerne gearing. Har du belåningsgrad på 50 prosent på boligen din vil det være det samme som at gearingen er to. Har du belåningsgrad på 90 prosent vil gearingen være ti. Sagt på en annen måte, en egenkapital på ti prosent gir gearing på ti.

Lånefinansieringen endres over tid i takt med verdistigning eller verditapet på boligen siden egenkapitalen øker eller minker, mens lånet er stabilt foruten det du nedbetaler.

Mini Futures følger samme konseptet. Du lånefinansierer et kjøp av en aksje, råvare eller en aksjeindeks der du selv velger hvor høy gearing du ønsker.

Det underliggende for en Mini Futures er et verdipapir som følger utviklingen av for eksempel en aksje. Du eier med andre ord ikke aksjen, du eier et verdipapir som eksponeres mot aksjen.

Et eksempel er at du ønsker å kjøpe olje og du har en sterk formening om hvor oljeprisen skal. Med Mini Futures kan du satse på at oljeprisen enten går opp eller ned.

Mini Futures differensieres med long og short. Tror du oljeprisen skal opp kjøper du en Mini Long. Tror du oljeprisen skal ned kjøper du en Mini Short.

Gearingen styrer hvor mye potensiell gevinst (og hvor mye risiko) du ønsker å ta. Med gearing på på to er ikke risikoen veldig høy, men du kan få gearing på opp mot 20.

Har du gearing på 20 på et kjøp for 1.000 kroner har du eksponering for 20.000 kroner. Risikoen er da skyhøy for at alle pengene går tapt siden den underliggende aksjen bare trenger å falle (hvis du har kjøpt long) med fem prosent før egenkapitalen er borte.

En Mini Future kommer alltid med en stop loss som settes automatisk. Det gjør at du aldri kan tape mer penger enn du kjøper for.

Egenskaper til en Mini Future du må kunne før du kjøper

Du handler Mini Futures som en vanlig aksje på siden for Mini Futures hos Nordnet.

Dette er ikke en investeringsanbefaling, men kun men som en illustrasjon for hvordan handel i Mini Futures ser ut.

Her er åtte punkter du må ha et forhold til hvis du skal kjøpe en Mini Future:

 1. Verdipapirnavn: Navnet på instrumentet du kjøper. Som et eksempel betyr MINI S OLJE NORDNET N04 at du kjøper en Mini Future som er short olje. Nordnet og N04 er bare til informasjon. Det siste er et serienummer og betyr ingenting.
 2. Retning: Long eller short.
 3. Underliggende aktiva: Hva instrumentet følger. Litt mer utdypende enn koden i verdipapirnavnet.
 4. Gearing: Nivå på lånefinansiering. Gearing på 3,3 vil si at du med 1.000 kroner har en eksponering på 3.300 kroner. Over tid vil din totale eksponering alltid være 3.300 kroner, mens gearingen vil endre seg ettersom egenkapitalen går opp eller ned i takt med den underliggende aktivaen.
 5. Finansieringsnivå: Denne er viktig. Den bestemmer gearingen i forhold til kjøpskursen og er summen du låner når du kjøper en Mini Future. Kostnadene for Mini Futuren er også renter basert på denne summen.
 6. Risikobuffer: Denne er beregnet basert på gearingen og sier hvor mye den underliggende aktivaen kan stige (ved short) eller falle (ved long) før posisjonen stenges.
 7. Stop loss: Angir når posisjonen din stenges. Har du finanseringsnivå på 100 (det vil si du har lånt 100 kroner) settes stop loss’en litt under dette nivået (for eksempel på 95). Har posisjonen din tapt seg i verdi vil du bli tvangssolgt for å garantere at du ikke taper mer enn du har kjøpt for.
 8. Spread: Avstand mellom kjøps- og salgskurs og kan sees på som en kostnad siden du både kjøper og selger av utsteder av produktet.

Bull & Bear på Nordnet Markets

Bull & Bear kommer fra hvordan oksen og bjørnen angriper. En okse angriper nedenfra og opp, mens bjørnen reiser seg og sparker nedover.

Nå er vi nettopp ferdig med tidenes bullmarked med ti år med oppgang i aksjemarkedet. Med fall på 20 prosent fra toppen gikk vi inn i et bearmarked.

Bull & Bear er som Mini Futures produkter der du kan tjene penger på både oppgang og nedgang. De fungerer omtrent på samme måte som en Mini Future, men det er et par viktige forskjeller. Den viktigste gjelder gearingen.

I en Mini Future er eksponeringen din konstant over tid og den følger den underliggende aktivaen.

Med en Bull & Bear resettes gearingen din hver dag.

Dette er viktig fra et risikoperspektiv og gjør at Bull & Bear har høyere risiko på grunn av en rentes-rente effekt. Stiger noe voldsomt en dag er det større fare for at du taper alt den neste dagen med Bull & Bear sammenlignet med Mini Futures.

Samtidig er oppsiden også høyere. Det betyr Bull & Bear passer bedre med en kort tidshorisont. Produktbladene som er utstedt av Nordea anbefaler stort sett en investeringshorisont på én dag.

Du kan kjøpe det samme på Bull & Bear som du kan kjøpe med en Mini Future. Aksjer, indekser og råvarer.

Egenskaper til Bull & Bear du må kunne før du kjøper

Du handler også Bull & Bear som en vanlig aksje på siden for Bull & Bear hos Nordnet og det fungerer på samme måte som for en Mini Future.

Dette er ikke en investeringsanbefaling, men kun ment som en illustrasjon for å vise hvordan handel i Bull & Bear ser ut.

Bull & Bear er enklere enn Mini Future når du skal kjøpe og selge. Du trenger ikke å tenke på finansieringsnivå eller stop loss. De andre punktene betyr det sammes om i beskrivelsen for Mini Future over.

Verdiutvikling i Bull & Bear og Mini Futures

Her er en graf som viser forskjellen i verdiutviklingen mellom de to produktene over en femdagersperiode der den underliggende aktivaen endrer seg mellom minus fire prosent og pluss fem prosent hver dag.

Egenkapitalen i Mini Futures følger utviklingen til den underliggende aktivaen, mens Bull & Bear varierer i større grad.

Merk at den prosentvise forskjellen i avkastning ikke er stor i dette tilfellet. Bull & Bear ender opp med 16 prosent avkastning, mens Mini Future ender opp med drøyt 21 prosent avkastning.

Kostnader ved Bull & Bear og Mini Futures

Kostnadene er relativt like mellom de to produktene. Det er ingen kurtasje å betale hvis du handler for over 1.000 kroner.

Totalkostnaden består hovedsakelig av rente og spread.

1. Rente: I en Mini Future betaler du tre prosent rente og i tillegg en flytene rente (NIBOR, eventuelt den svenske ekvivalenten hvis du handler i svenske kroner) som er nå på drøyt én prosent.

I Bull & Bear varierer renten basert på gearingen. Hvis du har gearing på over fem betaler du tre prosent rente. Gearing under fem gir én prosent rente og akkurat gearing på fem betaler du 1,5 prosent.

Jo høyere gearing, desto mer rente må du betale. Dette fordi renten blir berørt av gearingen også, men hvis du kjøper og selger på samme dag betaler du ikke rente.

Rentene på et Bull-sertifikat du kjøper for 10.000 kroner med gearing på 15 vil være knapt 12 kroner hvis du selger på dag to.

2. Spread: Begge produktene har en spread som settes av market maker (Nordea i dette tilfelle) for kjøp og salg. Med andre ord du selger og kjøper fra samme motpart. Den “riktige” prisen er midt i mellom. Er verdien på produktet 25 settes spreaden gjerne til kjøp 25,20 og salg 24,80.

Hvis du selger igjen med en gang taper du garantert et par prosent av beløpet ditt.

Tre måter du kan bruke Bull & Bear og Mini Futures i din portefølje

1. Kortsiktig spekulasjon og trading: Har du en sterk formening om hvilken retning en aksje, indeks eller råvare skal ta har du mulighet til å ta et kortsiktig veddemål uten å bruke mye penger for å få den eksponeringen du ønsker.

2. Som en integrert del av porteføljestrategien din: Som aktiv investor kan du bruke Mini Futures og Bull & Bear hvis du ønsker å redusere risiko i porteføljen basert på markedsnyheter. Det er dette jeg gjorde i begynnelsen av corona da jeg ikke fikk solgt fondene mine i tide.

Jeg balanserte beholdningen min med shorts av indekser som S&P500 for å være markedsnøytral og dermed være sikker på å beholde kapitalen i en periode med ekstrem usikkerhet.

Det var et risikospill, men jeg var heldig og timet det godt.

Jeg endte med 20 prosent i fond, 20 prosent i shorts og 60 prosent i kontanter en periode før jeg gradvis kjøpte meg inn igjen. Hadde jeg tenkt meg om litt tidligere ville jeg nok hatt større eksponering i shorts og mindre kontanter. Da kunne jeg solgt short’en og vært tidligere eksponert for deler av oppgangen jeg gikk glipp av.

3. Som en forsikring i perioder der du kjøper og selger aksjefond: Mange irriterer seg over at det tar mange dager å kjøpe og selge et fond før du får beholdningen eller pengene på konto. Jeg er enig. Det er ikke gøy å miste eksponeringen mot et marked midlertidig. Du kan ha massiv uflaks med timingen. Det kan du løse ved å kjøpe en Mini Future med eksponering mot indeksen du hadde inntil pengene er på konto.

Risiko ved å handle Bull & Bear og Mini Futures

Det er ikke til å stikke under en stol at dette er risikable produkter som ikke anbefales for en vanlig småsparer med en langsiktig portefølje.

Det positive er at du ikke kan tape mer enn du investerer. Det er ikke gitt for lånefinansierte produkter.

Likevel, med høy gearing kan du tape hele innsatsen relativt raskt. For å ta et nylig eksempel: Hvis du satt med BEAR OLJE X3 eller høyere etter stengetid den 2. april tapte du alle pengene umiddelbart da Donald Trump sendte en tweet og oljeprisen gikk opp over 30 prosent.

På et tidspunkt var oljen opp over 34 prosent. 34 ganger med tre blir over 100 og dermed ble BEAR OLJE X3 knocket. Det er et ekstremtilfelle, men det viser risikoen ved å sitte i slike produkter.

Du har også en likviditets- og motpartsrisiko mot Nordea. Nordea er motparten til Bull & Bear og Mini Futures. Skulle Nordea gå konkurs vil du tape alle pengene, men sannsynligheten for det er ikke veldig høy.

Det kan også være et problem i tilfeller der volatiliteten er så høy at Nordea ikke kan garantere for riktig prissetting, men der kjenner jeg ikke til eksempler hvor det har skjedd.

Hvordan kjøpe Bull & Bear og Mini Futures

For å kjøpe Mini Futures og Bull & Bear på Nordnet Markets må du bli Nordnet-kunde. Det kan du bli ved å trykke på følgende link: Bli Nordnet-kunde (annonselenke).

Til slutt, her er noen viktige ting å vite før du kjøper:

 • Handel i Nordnet Markets er kun tilgjengelig via aksje- og fondskonto.
 • For å handle kurtasjefritt under 1000 kroner må du være Nordnet-kunde, men produktene kan handles via flere nettmeglere.
 • Hvis du handler i annen valuta enn din lokale veksler Nordnet automatisk for deg og da betaler du en vekslingsavgift på 0,25 prosent på kjøp og 0,25 prosent på salg med mindre du har en aktiv valutakonto på kontoen din.
 • Bull & Bear følger Oslo Børs sine åpningstider som er 09:00 til 16:20. Mini Futures kan derimot handles fra 08:15 til 20.00 på markedsplassen First North Norge.
 • Dette er ikke produkter som egner seg for nybegynnere noe som gjør at du må ta en test for å få lov til å kjøpe produktene.
Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Flere innlegg Eivind Berg
Grafkriminalitet
investering

Grafkriminalitet

Den britiske statsministeren Benjamin Disraeli sa en gang at det finnes tre typer løgn: Løgn, forbasket løgn og statistikk. Hadde
Eivind Berg 8 min å lese

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.