investering

Fire måter å investere i likestilling på

Eivind Berg 7 min å lese
Fire måter å investere i likestilling på

De fleste likestillingsfondene har slått verdensindeksen hittil i år. Basert på forskning virker det også fornuftig å investere i likestilling.

Hva betyr det å investere i likestilling, hvordan er avkastningen til likestillingsfondene og hvor kan du investere i likestilling?

Hva betyr det å investere i likestilling?

Å investere i likestilling betyr å investere i selskaper som gir kvinner like store muligheter som menn. Det er mange parametre som brukes for å definere likestilling. Et eksempel er selskaper med god kjønnsbalanse i lederstillinger og i styret.

Andre eksempler er lik lønn for likt arbeid, like muligheter for karriereutvikling og muligheter for å ta betalt fødselspermisjon.

Hvorfor investere i likestilling?

To av selskapene som har lansert fond med likestilling som tema er Storebrand og Nordea. De mener (naturligvis) at å investere i likestilling gir økt avkastning.

I artikkelen "Nå kan du spare penger i selskaper med god kjønnsbalanse” i Aftenposten fra juni 2018 kan du lese mer om Storebrands strategi. Senior bærekraftsanalytiker Tulia Machado-Helland har studert en rekke internasjonale rapporter som ser på sammenhengen mellom likestilling og lønnsommhet.

Selskaper med høyere andel kvinner i styret er mer lønnsomme, har bedre resultat, bedre salg, høyere innovasjon og bedre omdømme.— SENIOR BÆREKRAFTSANALYTIKER TULIA MACHADO-HELLAND I STOREBRAND

Nordea mener det samme som Storebrand.

Vi velger selskaper som selv gjør noe aktivt på dette feltet og dermed søker å påvirke selskapene til å investere i mangfold - ikke bare fordi det er bra for selskapet og bunnlinjen, men også fordi det er bra for samfunnet.— AUDHILD ASHEIM AABØ, FORVALTER I NORDEA GLOBAL GENDER DIVERSITY FUND

Nordea nevner blant annet en undersøkelse fra McKinsey som analyserte europeiske selskaper med markedsverdi på over 150 millioner euro som også hadde kvinner i lederstillinger og i styret. Undersøkelsen viste at likestilte selskaper fikk høyere avkastning og bedre lønnsomhet. Personlig synes jeg den økonomiske delen av studien virker tynn da det kun var snakk om 89 selskaper over en periode fra 2005 til 2007.

Artikkelen i Aftenposten refererer til flere studier, blant annet en global undersøkelse fra den anerkjente amerikanske tenketanken Peterson Institute. I studien ble årsregnskaper og kvinneandel i styre og konsernledelse i 21.980 selskaper i 91 land gjennomgått. 60 prosent av selskapene hadde ingen kvinner i styret og kun fem prosent hadde en kvinnelig daglig leder.

Studien viste at å gå fra ingen kvinner i ledelsen eller styret til å ha 30 prosent kvinner ga ett prosentpoeng høyere nettomargin som gir 15 prosent økt profitabilitet (som igjen gir økt aksjekurs).

Les mer: Fire Bærekraftige fond (og en portefølje) du kan investere i

Investere i likestilling hos Nordea

Nordea Global Gender Diversity Fund er et aktivt forvaltet aksjefond ledet av Julie Bech og Audhild Asheim Aabø.

Investeringsuniverset er globalt, men Nordeas utvelgelsesprosess gjør at kun 14 prosent av globale selskaper er aktuelle for fondet. Fondet skal ha maksimalt 100 selskaper.

Selskapene velges basert på en rekke kriterier:

 • Andelen kvinner i styret, ledelsen og andre deler av selskapet.
 • Likelønn, arbeidsvilkår, forfremmelse og karriereutvikling.
 • Fødselspermisjonsvilkår.
 • Veiledningsordninger for kvinner.

Kvinner eller menn må utgjøre minst 30 prosent av ledelsen.

Selskaper filtreres i tillegg ut av Nordeas ESG-verktøy. Her faller sannsynligvis en del selskaper ut på grunn av kullkraft, gambling og lignende som ellers kanskje ville blitt vurdert.

Les mer om ESG: Bærekraftige investeringer: Hva er det og hvorfor skal du bry deg?

Nøkkelinformasjon om Nordea Global Gender Diversity Fund

 • Årlig totalkostnad inkludert forvaltning: 1,87 prosent.
 • Forvaltningskapital: 88 millioner kroner.
 • Antall selskaper: 91.
 • Avkastning hittil i år frem til 26. mai: 0,79 prosent (Fondet ble startet i februar og MSCI World har 1,43 prosent i samme periode).
 • Oppstart: 22.02.2019.

Regional fordeling i fondet:

Tall er hentet fra Nordeas fondsoversikt.

Investere i likestilling hos Storebrand

Storebrand Bølge ble opprettet basert på løsningsporteføljer i Storebrand Global Solutions (som er et fossilfritt faktorfond). Det er faktorbaserte porteføljer der likestilling er en av foreløpig tre som er lansert. De andre er fremtidens byer og fornybar energi.

Storebrand Bølge går fremdeles litt under radaren og det kan være fordi du må ha fondskonto (som Investeringskonto Zero hos Nordnet) hos Storebrand. Porteføljen i seg selv eies av livsforsikringsselskapet til Storebrand.

Likestillingsporteføljen ble tema i en artikkel i Aftenposten der Storebrand argumenterte for at kvinner i ledelsen gir ekstra lønnsomhet.

Storebrand har analysert 2.500 selskaper i Europa, Nord-Amerika og Asia basert på en rekke kriterier knyttet til likestilling og lønnsomhet. Av de 2.500 selskapene er under 100 plukket ut basert på én faktor: styrerepresentasjon.

Styrerepresentasjon er den sterkeste enkeltindikatoren på likestilling i resten av selskapet, det gjenspeiler ledelsens holdning til likestilling. Da viser det seg at selskapet tar bedre beslutninger, de er mer rustet for konkurranse, de har bedre innovasjon.— SENIOR BÆREKRAFTSANALYTIKER TULIA MACHADO-HELLAND I STOREBRAND

Storebrands likestillingsportefølje investerer derfor i selskaper som har over 40 prosent kvinneandel i styret.

Nøkkelinformasjon om Storebrand Likestilling

 • Årlig totalkostnad inkludert forvaltning: 0,75 prosent.
 • Forvaltningskapital: Fire millioner kroner.
 • Antall selskaper: 83.
 • Avkastning hittil i år (23.05): 16,95 prosent (MSCI World har 12,95 prosent).
 • Oppstart: 12.06.2018.

Invester i likestilling med ETF hos Nordnet

Lyxor Global Gender Equality er en ETF (exchange traded fund) som koster kun 0,2 prosent i året. Det er et indeksfond som følger indeksen Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index. Indeksen inneholder de 150 selskapene som scorer høyest på 19 likestillingskriterier definert av Equileap som er en uavhengig organisasjon som forsker på likestilling.

Indeksen utelukker våpen, gambling, tobakk og alle selskaper som Oljefondet utelukker. Halvparten av de 150 selskapene i indeksen er europeiske og den andre halvparten er amerikanske. Indeksen skal ha minst 50 prosent amerikansk vekting, og maks ti prosent vekting for noe annet land.

0,2 prosent er billig, men at det er en ETF har sine sider:

 1. Du må betale kurtasje. Den rimeligste kurtasjen på Nordnet er 49 kroner (minimum 0,2 prosent av kjøpssum). Det gjør at du ikke må finne på å kjøpe månedlig for eksempel 1.000 kroner. For å treffe akkurat 49 kroner må du investere i underkant av 25.000 kroner.
 2. Det er mulig du får valutarisiko siden fondet handles i euro, men det kommer også an på inntjeningen til selskapene i fondet.
 3. Du må betale transaksjonskostnader på 0,25 prosent ved kjøp og 0,25 prosent ved salg.
 4. ETF’en ser ut til å ha lav likviditet noe som fører til stor spread. Kjøper du til en dårlig kurs kan det hende du betaler godt over et år med aktiv forvaltning bare på transaksjonen.
 5. Det er mulig du må betale kildeskatt av utbytte.

Nøkkelinformasjon om Lyxor Global Gender Equality

 • Årlig totalkostnad inkludert forvaltning: 0,2 prosent.
 • Forvaltningskapital: 173 millioner kroner.
 • Antall selskaper: 148.
 • Avkastning hittil i år (22.05): 15,51 prosent.
 • Oppstart: 2017.

Kron er en sparerobot og spareapp som er relativt fersk. Som datterselskap til Norges største formuesforvalter, Formuesforvaltning, har Kron en stor og sterk aktør i ryggen som er villig til å investere for å gjøre noe nytt.

Jeg fattet interesse for Kron etter at de lanserte temaet Kron Indeks og har skrevet et lengre innlegg om test av forskjellige spareroboter her:

Les mer: Hvem er best? Spareroboten til Kron, Nordnet eller Sbanken?

Spareappen til Kron stiller seks spørsmål som har med erfaring, risiko, tidshorisont og hva du ønsker å investere i. Ett av sju tema er Kron Likestilling.

Kron Likestilling består av ETF’en UBS Gender Equality samt noen andre fond. Her er eksempel med 100 prosent i aksjer.

UBS Gender Equality er i praksis det samme som Lyxor Global Gender Equality. Fondet følger også indeksen Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index.

Med andre ord er 65 prosent av porteføljen dedikert til likestilling. Det er tydelig at Kron ønsker høyere fordeling på fremvoksende markeder enn det ETF’en gir.

Gjennom Kron slipper du å bekymre deg for valuta, kjøps- og salgsgebyr og likviditet, men du betaler mye mer enn det ETF’en koster. Kron Likestilling koster i praksis mellom 0,7 prosent og 0,78 prosent alt etter hvor mye du investerer.

De andre fondene utgjør 35 prosent av porteføljen. Tilsvarende eksponering kan du i praksis kjøpe selv hos Nordnet for 0,3 prosent i årlig forvaltningshonorar.

Siden 35 prosent av 0,3 er 0,105 betaler du i praksis drøyt 0,6 prosent for likestillingsporteføljen.

Nøkkelinformasjon om Kron Likestilling (med 100 prosent aksjer)

 • Årlig totalkostnad inkludert forvaltning: 0,70 - 0,78 prosent.
 • Forvaltningskapital: Ukjent.
 • Antall selskaper: Tusenvis.
 • Avkastning hittil i år (30.04): 13,6 prosent.
 • Oppstart: 2018.

Oppsummering

Det er fire vidt forskjellige måter å investere i likestilling på. Du kan få:

 1. Aktiv forvaltning gjennom Nordea.
 2. Faktorfond gjennom Storebrand.
 3. Indeksfond gjennom ETF.
 4. Sparerobot gjennom Kron.

Jeg har ikke brukt mye energi på å se på avkastning til nå siden fondene er såpass nye, men Lyxor Global Gender Equality, Storebrand og Kron Likestilling har hittil i år gjort det bedre enn MSCI World.

Jeg er ikke investert i likestilling nå, men jeg kan synse litt i tilfelle jeg skulle finne på å investere senere.

Jeg synes Nordea Global Gender Diversity Fund er for dyrt sammenlignet med alternativene.

Av de andre virker Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index som en godt balansert indeks. Det føles mer robust enn én faktor for likestilling som hos Storebrand.

Om det er Kron Likestilling eller Lyxor Global Gender Equality kommer litt an på hvor ofte og hvor mye du ønsker å handle for, men personlig heller jeg mot ETF'en. Men da skal kjøpene planlegges godt.

Likte du innlegget?

Støtt bloggen gjennom å bli kunde hos to av stedene du kan kjøpe likestillingsfond.

Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Flere innlegg Eivind Berg
Grafkriminalitet
investering

Grafkriminalitet

Den britiske statsministeren Benjamin Disraeli sa en gang at det finnes tre typer løgn: Løgn, forbasket løgn og statistikk. Hadde
Eivind Berg 8 min å lese

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.