investering

Fire bærekraftige fond [og en portefølje] du kan investere i

Eivind Berg 6 min å lese
Fire bærekraftige fond [og en portefølje] du kan investere i

Ønsker du å investere i bærekraftige fond? Jeg har sett nærmere på to globale indeksfond, et aktivt forvaltet bransjefond, et impact-investment obligasjonsfond og en faktorbasert løsningsportefølje.

Obs: Innlegget inneholder én betalt link.

Bakgrunn for å finne bærekraftige fond

Jeg har tidligere skrevet et innlegg om bærekraftige investeringer der målet var å svare på:

  • Hva er bærekraftige investeringer.
  • Hvorfor bør du bry deg?
  • Får du dårlige avkastning av bærekraftige fond?

Men jeg kom aldri så langt at jeg skrev om hvilke bærekraftige fond du kan investere i.

Les mer: Bærekraftige investeringer: hva er det og hvorfor skal du bry deg?

Noen bærekraftige fond du kan investere i

Jeg har en forkjærlighet for billige indeksfond noe som gjør at jeg først og fremst ser etter dette når jeg leter etter bærekraftige fond. Men det er ikke alt som dekkes av indeksnære bærekraftige fond. Du får ikke de grønneste av de grønne fondene. Da må du se fond som er aktivt forvaltet eller faktorfond.

Her følger en liten oversikt over de bærekraftige fondene jeg har sett nærmere på i dette innlegget.

Storebrand Global ESG Plus KLP Mer Samfunnsansvar DNB Miljøinvest Responsability micro and SME fund Storebrand Bølge (fornybar energi)
Kostnader 0,40 % 0,18 % 1,50 % 2,6 % (maks) 0,75 %
Morningstar Sustainability Rating 4/5 Ingen rating 1/5 Ingen rating Ingen rating
Kategori Globalt indeksfond Globalt indeksfond Bransjefond Obligasjonsfond Faktorfond
Størrelse (millioner) 3.263 496 2.303 8.351 0,44
Antall Selskaper 687 756 38 292 42
Minstetegning 100 kr 100 kr 100 kr 8.000 kr 100 kr*
Oppstart 27.04.2017 12.06.2018 06.11.1989 01.09.2004 05.03.2018

KILDER: Morningstar og fondenes faktaark

Bærekraftig fond #1: Storebrand Global ESG Plus

Storebrand Global ESG Plus er et globalt indeksfond som i praksis er fossilfritt.

Fondet investerer ikke i selskaper som har mer enn fem prosent av omsetningen fra fossilt drivstoff, våpen, tobakk, gambling eller pornografi. Det gjør at de har filtrert vekk et selskap som RWE som Oljefondet har fått mye kritikk for å investere i (siden RWEs inntekter fra kraftproduksjon er under 30 prosent).

Investeringsuniverset er MSCI World som inneholder 11 prosent fossilt og kun 0,4 prosent "grønne" selskaper. De fossile fjernes fra fondet, mens rundt 80 selskaper innenfor fornybar energi, energieffektivitet, grønn transport er lagt til for å gi fondet en grønnere profil.

bærekraftige fond
Relativ andel fossilt, annet og grønt i MSCI World
bærekraftige fond
Relativ andel fossilt, annet og grønt i Storebrand Global ESG Plus

Mer informasjon:

Bærekraftig fond #2: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

KLP har lenge vært favoritten på indeksfond siden de er billigst og har et stort utvalg. Nå har de også lansert et bærekraftig fond.

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar er det første svanemerkede fondet. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og for å få merket på et aksjefond skal det oppfylle 25 krav vedrørende ekskludering, inkludering, transparens og påvirkning.

Noen av kravene som KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar oppfyller er:

  • 90 prosent av fondets portefølje skal ha gjennomgått en ESG-analyse.
  • Minst 50 prosent av fondets portefølje skal ha en god ESG-rating.
  • Fondet må utelukke selskaper som har mer enn fem prosent av omsetningen fra kull, olje, gass, uran og tobakk. Med unntak for selskaper som er i omstilling.
  • Fondet skal utelukke selskaper som ikke følger internasjonale normer og konvensjoner (som korrupsjon, miljøovertredelser, brudd på menneskerettighetene).
  • “Grønne” investeringer som for eksempel fornybar energi premieres.
Hvor stor andel av MSCI World KLP Global Mer Samfunnsansvar inkluderer

Jeg har ikke gått veldig i dybden på Svanemerket, men dette ser ikke revolusjonerende ut sammenlignet med hva andre fondsforvaltere som fokuserer på bærekraft gjør.

Men for å få svanemerket et aksjefond må fondsforvalteren søke, og i tillegg til byråkratiet som medfølger koster det også en årlig sum å opprettholde svanemerket.

For din del er det likevel positivt.

Ser du et svanemerket aksjefond kan du kjøpe fondet med god samvittighet uten å gjøre en egen bærekraftsanalyse.

Mer informasjon:

Bærekraftig fond #3: DNB Miljøinvest

De to forrige fondene er globale indeksfond med en bærekraftig vri. Men hva om du ønsker å omfavne det grønne skiftet. Ta den helt ut. Da må du bevege deg bort fra indeksfond.

DNB Miljøinvest er et aktivt forvaltet bærekraftig fond med lang historikk som investerer innen fornybar energi (for eksempel sol, vind og bioenergi) og energieffektivisering.

De ser etter selskaper som bidrar positivt til miljøet. Siden mesteparten av verdens utslipp kommer fra energisektoren er energiselskaper overrepresentert i fondet.

Investeringsuniverset består av selskaper som bidrar positivt til miljøet, men hvilke selskaper som fondet investerer i bestemmes av fundamental analyse.

DNB Miljøinvest har levert varene de siste årene med høyere avkastning enn både globale indeksfond og bransjefond for alternativ energi.

bærekraftige fond
Kilde: Morningstar

Mer informasjon:

Bærekraftig fond #4: responsAbility Micro and SME Finance Fund

Responsability dukket opp på radaren min forbindelse med en artikkel i Dagens Næringsliv der entreprenørarving Sissel Leire sa at hun gjerne ofrer avkastning for bærekraftens skyld.

Hun var ikke fornøyd med de etiske fondene banken anbefalte:

Disse fondene var vasket litt, men det må jo finnes noe bedre enn dette. Jeg spurte: hva gjør disse pengene, hva beveger vi for å gjøre verden litt bedre?— SISSEL LEIRE TIL DAGENS NÆRINGSLIV

Responsability retter fokus mot bedrifter i utviklingsland som har positive samfunns- og miljøeffekter. For eksempel:

  • Afrikanske selskaper som selger solcellepanel til husholdninger, som erstatter kull og parafin, som er dyrt, helseskadelig og miljøfiendtlig.
  • Indiske finansinstitusjoner som låner penger til bønder som for første gang får tilgang til kapital til å kjøpe flere kyr og øke omsetningen sin.

Dette er det eneste fondet i dette innlegget jeg vil våge å kalle impact investing. Impact investing er en forlengelse av filantropi der målet er å tjene penger gjennom å forbedre samfunnet ved å støtte sosialt ansvarlige selskaper.

Det er vanskelig å måle hvor stor bærekraftig nytte du gjør ved å investere i finans. I all hovedsak låner dette fondet ut penger til banker, men det krever litt å sikre at bankene bruker pengene fornuftig.

2,6 prosent i årlige kostnader for et obligasjonsfond er grisedyrt, og sannsynligheten for at jeg setter pengene mine i dette fondet er tilnærmet null. Jeg er nok heller ikke målgruppen. Likevel ønsker jeg å inkludere et bærekraftig fond som dette for å vise at det finnes bærekraftige fond som du ikke finner i banken.

Dette obligasjonsfondet har en relativt lav minstetegning, men har du veldig mye penger tilgjengelig kan du også prøve Global Climate Partnership Fund som har (hvis jeg så riktig) en minstetegning på 200.000 euro.

Mer informasjon:

Storebrand Bølge - et spennende alternativ til bærekraftige fond

Faktorfond er spennende og noe jeg har gått i detalj tidligere. Men hva med faktorfond for fornybar energi? Da bør du ta en nærmere titt på Storebrand Bølge.

Det er faktorbaserte porteføljer der fornybar energi er en av foreløpig tre porteføljer som er lansert.

Fornybar energi fokuserer på hele verdikjeden til fornybar energi. Alt fra kraftprodusentene i solkraft, vindkraft, vannkraft til selskaper som bygger infrastrukturen.

I skrivende stund er porteføljen på 42 selskaper, og av norske selskaper finner du NEL, Rec Silicon og Scatec Solar.

Les mer: Hva er faktorfond og fem ting å vurdere før du kjøper

Storebrand Bølge har gått litt under radaren, men det har fått noe medieomtale i det siste. Blant annet i en artikkel om likestillingsporteføljen i Aftenposten der Storebrand mener at kvinner i ledelsen gir ekstra lønnsomhet.

At det er en portefølje betyr at du må ha fondskonto (som Investeringskonto Zero hos Nordnet) hos Storebrand. Porteføljen i seg selv eies av livsforsikringsselskapet til Storebrand.

Jeg har saumfart vilkårene til fondskontoen til Storebrand for ekstra kostnader, men jeg har ikke funnet noe som gjør at det skulle bli dyrere enn forvaltningen av selve porteføljen som er på 0,75 prosent.

Løsningsporteføljene følger samme mønster som de andre bærekraftsfondene til Storebrand. Det er scoring basert på 17 bærekraftsmål til FN, og de velger selskapene med best score.

Mer informasjon:

Andre fond som markedsfører seg som bærekraftige fond

Dette var fem mulige investeringer i bærekraftige fond. Men vil du ha flere er dette noen andre alternativer jeg har funnet (langt fra en komplett liste over alle bærekraftige fond naturligvis).

Fond Kostnad Kategori Avkastning tre år
Blackrock Global Funds - New Energy Fund A2 2.08 Global, alternativ energi 6.3
DNB Global LavKarbon 0.76 Globalt, faktorfond -
DNB Grønt Norden 1.76 Norden 5.8
Handelsbanken Bærekraftig Energi 1.56 Global, alternativ energi 6.5
Nordea Climate and Environment (NOK) 1.82 Global, økologi 10.9
Storebrand Global Solutions 0.75 Globalt, faktorfond 11.7

KILDE: Nordnet

NB! Innlegget er ikke investeringsanbefalinger, men kun til informasjon.

Del innlegget
Kommentarer

Logg inn for å kommentere

Flere innlegg Eivind Berg
Grafkriminalitet
investering

Grafkriminalitet

Den britiske statsministeren Benjamin Disraeli sa en gang at det finnes tre typer løgn: Løgn, forbasket løgn og statistikk. Hadde
Eivind Berg 8 min å lese

Sparing og investering forklart

Bli med 8500+ andre som ser forbi markedsføringen til bankene og får den informasjonen de trenger.

Herlig! Du er nå medlem.

Velkommen tilbake! Du er nå innlogget.

Herlig! Du har nå meldt deg inn på Eivind Berg.

Herlig! Sjekk eposten din for å logge inn.

Betalingsinformasjonen din ble oppdatert.

Obs! Betalingsinformasjonen ble ikke oppdatert.