Posts tagged taperfond
Når skal du selge aksjefond?

Kun ett av ti aktive aktive globale fond leverte meravkastning sammenlignet med globale indeksfond over en tiårsperiode.

Aktive Norge-fond gjør det bedre, og Norge var den eneste av 49 kategorier Morningstar undersøkte der mer enn halvparten av aktive fond leverte meravkastning.

Statistikken viser at mange fond med fordel kan selges, men hvordan vet du når du skal selge et aksjefond?

Read More