Posts tagged aksjefond
Når skal du selge aksjefond?

Kun ett av ti aktive aktive globale fond leverte meravkastning sammenlignet med globale indeksfond over en tiårsperiode.

Aktive Norge-fond gjør det bedre, og Norge var den eneste av 49 kategorier Morningstar undersøkte der mer enn halvparten av aktive fond leverte meravkastning.

Statistikken viser at mange fond med fordel kan selges, men hvordan vet du når du skal selge et aksjefond?

Read More
Hva er faktorfond og fem ting du må vurdere før du kjøper (oppdatert 2019)

Faktorfond øker i popularitet. Mye takket være Storebrand Global Multifactor som har gjort det veldig godt de siste årene. Jeg har tatt en nærmere titt på hva et faktorfond faktisk er, fem ting du må vurdere før du kjøper, og i tillegg sett nærmere på Storebrand Global Multifactor og hvordan de plukker aksjer. 

Read More