Posts tagged 2019
Sukesshonorar eller ikke for DNB Teknologi, DNB Miljøinvest og DNB Healthcare?

Den største nyheten på det norske fondsmarkedet de siste ukene er at DNB halverte prisene på mange populære aksjefond, deriblant DNB Teknologi, DNB Miljøinvest og DNB Healthcare.

I tillegg innførte de suksesshonorar på 20 prosent.

Det er blitt hyllet som et godt grep. Norges største fondsforvalter setter press på konkurrentene, men det er ikke alle aspekter som er kommet like godt frem. Bør du bytte fondsklasse, og hvordan bytter du?

Read More
Når skal du selge aksjefond?

Kun ett av ti aktive aktive globale fond leverte meravkastning sammenlignet med globale indeksfond over en tiårsperiode.

Aktive Norge-fond gjør det bedre, og Norge var den eneste av 49 kategorier Morningstar undersøkte der mer enn halvparten av aktive fond leverte meravkastning.

Statistikken viser at mange fond med fordel kan selges, men hvordan vet du når du skal selge et aksjefond?

Read More
Fem grunner til at jeg tar det med ro når børsen stuper

2018 ble et dårlig år for globale aksjer. De fleste indekser falt solid. MSCI World gikk ned 20 prosent fra toppen i januar til bunnen i desember. toppen. Oslo Børs gikk marginalt i minus, men falt 17 prosent fra toppen i oktober til 27. desember.

Slikt skremmer de fleste. Riktignok har 2019 startet bra, men skulle børsen stupe videre er det flere grunner til at jeg tar det med stoisk ro.

Read More